Aanmelden nieuw lid

Achternaam

Roepnaam

Voornamen

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoon

Nationaliteit

Geslacht

Geboorte datum

Geboorteplaats

E-mailadres

Datum aanmelding

Legitimatienummer (geef ook even aan of het een; paspoort, rijbewijs of identiteitskaart is)

Reglementen gelezen op site: http://bmr.nl/reglementen/

Of neem contact op met een van de bestuursleden.